Actueel werk

Momenteel werk ik aan schilderijen waarmee ik in beeld breng hoe "IK" door "ONS" leven ga.

Het lijkt wat "wijds", wat "vaag" wellicht, echter dit tekstgebruik is van alle tijden.

Denk aan oude verhalen, bijvoorbeeld het Gilgamesh Epos, de Bijbel en de Komedie van Dante Alighieri.

De tekst "in het midden van ons leven bevond ik mij in het midden van het woud" uit de Komedie, staat hier niet voor niets. Het is een wijze van zeggen die duidt op de verbinding van ons persoonlijke lot met het gemeenschappelijke lot.


Stap voor stap schilder ik aan een levensverhaal.

Blijf mijn website bezoeken en u kunt mijn stappen volgen.

Deze pagina is nog in ontwikkeling

"Het doordringen van het Goddelijke Licht, door middel van de eigen denkkracht."


Een gedachte uit het manuscript van Dionysios de Aeropagiet (de Oorspronkelijke) door

Abt Suger, van het klooster St. Denis (Dinonysios) uitgewerkt in een nieuwe bouwstijl.


Suger introduceerde de Gothiek: "Daar waar het ene zonlicht, als veelheid verschijnt."


Geboeid door de ontwikkeling van de kerkebouw door de eeuwen heen, bezocht ik vele kerken.

Tijdens de vakantie van 2022 werd ik getroffen door één kerk in St. Benoit sur Sault (974-976).

Het zonlicht viel door de ramen op de vloer. De verstilling in een kerk, die thans niet wordt gebruikt, de eeuwen nog steeds doorstaat.

Dit wekte mijn schilderlust op, met de volgende doekjes als resultaat: