Jaren geleden heb ik van mijn leraar Benno Sloots een manuscript gekregen “Wege zur Farbe”. Dit manuscript is door Hanna Deicke geschreven op basis van gesprekken en briefwisselingen tussen Felix Goll en Julius Hebing.


Felix Goll (1909-1977) heeft de schilderkunst van onder andere Kandinsky, Klee en Nay diepgaand bestudeerd.Belangrijker echter is dat Goll, voortbordurend op de kleurenwetenschap van Rudolf Steiner, de schilderkunst een Antroposofische basis wil geven. Een basis die verder moet worden ontwikkeld.

Wetenschap en de praktijk van het schilderen gingen bij Goll naadloos in elkaar over. Over zijn ideeën en ontwikkelingen correspondeerde hij intensief met Julius Hebing. Ook vele gesprekken over zijn kleurenleer zijn op geluidsbanden vastgelegd. Hanna Deicke, een bibliothecaresse en leerling van Felix Goll, heeft deze correspondentie verzameld en uitgewerkt. Vele uren heeft zij besteed aan de transcriptie van de geluidsbanden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het manuscript.

Dit manuscript heb ik via respectievelijk Benno Sloots, Beppe Assenza en Gerard Wendland in mijn bezit gekregen. Deze drie kunstenaars/docenten hebben gewerkt op basis van de Kleurenleer van Goll en hebben hun kennis aan elkaar doorgegeven.

Veelvuldig heb ik op basis van de Kleurenleer van Felix Goll, schilderlessen gegeven. Mijn cursisten werden gegrepen door de uitleg van Goll, ook cursisten zonder enige kennis van Antroposofie. Juist zij kwamen tot bijzondere resultaten en waren erg enthousiast over wat Goll bedoelde.

Goll zegt in het eerste deel van het manuscript in hoeverre de waarnemingskracht van denkbeelden, de inspiratie en de intuïtie, het scheppen van de schilder heeft beïnvloed. Hij laat de plek zien van de Antroposofische inslag in deze evolutie en wijst op toekomstige fasen. Een toekomstbeeld dat zeer opwindende aspecten inhoudt.

Deel twee gaat over de kleurenleer, voortbordurend op Steiners aanwijzingen over kleuren, die hij uitgewerkt heeft tot een cirkel van 12 maal drie kleuren. Door middel van deze kleurencirkel wordt een relatie gelegd tussen de kosmos en de aarde.

In deel drie leidt deze wetenschap naar de praktisch-artistieke activiteit en verdiept en breidt hij de theorie uit. Er ligt nog een belangrijk werkgebied te wachten op verdere uitwerking.

Onder de titel “kleurentriade” vinden we de speciaal door Goll gevonden leer van de vorming van trio's van kleuren en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Vooral dit laatste deel maakt jammerlijk duidelijk dat het boek niet afgemaakt kon worden (Goll is te vroeg overleden). Dit deel zou ons moeten aansporen hieraan verder te werken.

Benno Sloots heeft mij gevraagd deze kennis te verspreiden. Ruim vijfentwintig jaar heb ik mij in deze kleurenleer verdiept en deze in mijn kunst uitgewerkt. Het is belangrijk dat jonge kunstenaars toegang krijgen tot deze kleurenleer en haar verder kunnen uitdragen. Daarom wil ik dat het boek in het Nederlands verschijnt.

Reactie graag aan:

ewkeijzer@outlook.com

Lily Keijzer,
Utrechtseweg 34E, 1213 TV Hilversum
+31 625421952Twaalfledige Kleurencirkel  (Felix Goll)De kleurenleer van Felix Goll

Actueel

Dit boek is inmiddels verchenen en te bestellen bij uitgeverij Nearchus