Beeldkleuren

Februari

Februari

Januari

Januari

1995

1990

1996

2008

2009

2010

2015

2021


U treft op deze pagina een aantal schilderijen aan, uitgevoerd in "Beeldkleuren". In de loop van ruim dertig jaar dat ik hiermee werk, ontstonden schilderijen waarin de beeldkleuren de boventoon voeren. Door ze nu een keer op één pagina te presenteren en daardoor duidelijk te maken wat deze Beeldkleuren kunnen uitdrukken, lijkt mij dat verhelderend voor de toeschouwer.

Waar komt de term Beeldkleuren vandaan?

In de vorige eeuw werden vele kleurenleren ontwikkeld. Eigenlijk begon men al eeuwen geleden met onderzoek naar kleuren door middel van het prisma. Ik noem hierbij Newton en Goethe als belangrijkste onderzoekers. Dit leidde tot de ontwikkeling van een kleurencirkel. De eerste kleurencirkel bestond uit 6 kleuren; Felix Goll heeft deze cirkel tenslotte tot een twaalfdelige cirkel uitgewerkt.

Rudolf Steiner maakte rond 1920 onderscheid tussen glans- en beeldkleuren. Er zijn 3 glanskleuren, te weten: rood, geel en blauw. De vier beeldkleuren zijn: zwart, groen, rose en wit.

Waarom de benaming beeldkleuren? Een beeld geeft vaak een krachtige uitdrukking van iets immaterieels weer, in dit geval van de vier begrippen dood (zwart), leven (groen), ziel (roze) en geest (wit).

Ik vind het een ongekend grote manifestatie om deze indeling in kleuren te maken.

Psychologen spreken over subjectieven kleurervaringen, natuurkundigen over de objectieve kleurkwaliteit; de kunstenaar beweegt zich vrij tussen alle opvattingen door. Ik spreek over het wezen van de kleur en daarmee kan ik ieder onderwerp doordringen.

Het is een zoektocht die ik al jaren ga, experimenterend met onderwerpen die mij raken en de kleur die dat kan uitdrukken. Ik hoop uiteindelijk altijd bij een kern aan te komen die anderen herkennen en kunnen meebeleven.

Mijn ideaal is eigenlijk om tot een vrij bewegen tussen mensen onderling te komen en een uitwisseling op gang te brengen met "taal" die wereldwijd verstaan wordt en gerespecteerd: wel zo actueel in deze tijd, dat was altijd mijn diepste wens. Af en toe werd ik bij een tentoonstelling bevestigd in dat verlangen.

Bijvoorbeeld toen een Italiaans gezin dat geen engels sprak, herkende wat ik exposeerde en wij samen door gebaren en uitdrukkingen van de doeken tot een intens gesprek en beleving kwamen.

Hieronder ziet u dan nu uit verschillende jaargangen, onderwerpen die in de Beeldkleuren hun kern vertonen.

Maandag

Donderdag

Zaterdag

Dit is het eerste onderwerp waarin ik het gebruik van beeldkleuren heb uitgeprobeerd:

de dagen van de Stille Week voor Pasen.

Vanaf 1993 begon ik met het schilderen van de Komedie van Dante. Verschillende onderwerpen hieruit "vroegen" om de beeldkleuren.

"De Louteringsberg", canto 9, vers 112

"De Louteringsberg", canto 28, vers 130

Mineralenrijk

Plantenrijk

Dierenrijk

De Mens

Hierboven experimenteerde ik door alleen de beeldkleuren voor een onderwerp te gebruiken.

In dit geval: om de vierledigheid van de weken van de Advent uit te beelden (!).

Februari, roze en groen: de beeldkleuren, rood: de glanskleur.

Om de kwaliteit van de maanden weer te geven ontwikkelde Felix Goll de kleurencirkel tot een indeling in twaalf kleuren, waarin de beeldkleuren een belangrijke rol spelen, zoals hier in februari.

In januari en februari zijn zowel wit en zwart als groen en roze zichtbaar, die in de bomen de kwaliteiten van deze maanden uitdrukken

Om de grootst mogelijke zeggenschap van de beeldkleuren tot uitdrukking te brengen, heb ik de bomen tot abstracte schilderijen omgewerkt.

(het onderscheid tussen zwart en groen valt enigzins weg op deze twee afb.).

Bij deze schilderijen heb ik geprobeerd de begrippen "dood", "leven", "ziel" en "geest" ieder afzonderlijk uit te drukken, zowel figuratief als abstract.

Nr. 51, uit de serie van 90 doekjes (10x10 cm., minerale verf)