Lily Keijzer

Lily Keijzer (1948)


Opleiding:

1986 t/m 1989: de opleiding schilderen aan de Ruudt Wackers Academie te Amsterdam.

1988 t/m 1990: de opleiding Muzische- en Beeldendekunsten aan de Vrije Hogeschool te Driebergen, studierichting Schilderen.

1990 t/m 1991: Kunstgeschiedenis aan de Universiteit te Leiden.

Sinds 1991 werkzaam als kunstenaar te Hilversum, Haarlem en weer Hilversum.


Inspiratiebronnen:


Spirituele boeken:     de Bijbel:     Het eerste boek van Genesis

                                                     Het Johannes evangelie

                                                     Het boek Job

                                                     Pasen, zeven jaar

                                   Dante:        De Goddelijke Comedie

Gedichten:                                    Ida Gerhardt


U.V.R.M.                     Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

De natuur:                   Een studie van een jaar op de heide te Hilversum en studies tijdens buitenlandse reizen:

                                    Frankrijk, Oost-Europa, Zweden.


De tijd:                         De twaalf maanden. Naar aanleiding van een studie van Felix Goll over de kleuren van de maanden.


Diversen:                    Polariteit tussen Zon en Maan. Labyrinten. Het Ei. De elementen.


Jaarthema:                 Vier beeldkleuren: zwart, groen, roze en wit, de zoektocht naar kleuren rond leven en dood.


Opdrachten:               Particuliere opdrachten:

                                   muurschilderingen

                                   decorontwerp

                                   boekomslagen

                                   frontpagina kwartaalblad

                                   ontwerp flyer

                                   theater: action painting


Technieken:               olieverf, gouache verf en acryl.


Exposities:                 Driebergen, Utrecht, Vught, Ommen, s'Graveland, Bussum, Loosdrecht, Arnhem, Stuttgart, Basel,

                                  Gotland (Zweden), Hilversum, Apeldoorn, Deventer, Haarlem, Stompe Toren (Spaarnwoude), Amersfoort.Publicatie:               Felix Goll, "Wegen naar Kleur". Een werkboekIk wil zijn als een magiër, wiens werk ons kan betoveren en ontroeren.


Volgens H.W. Janson, kunsthistoricus bij uitstek, zijn we behept met een laagje vernis van rationele beheersing. Onder deze vernislaag gaat iets kostbaars schuil (wellicht de ziel?). Deze schat zou ik graag naar boven halen. In deze tijd van intellectuele ontwikkeling, zie ik dat als opgave bij mijn werk.

Bij het lezen over een onderwerp ontstaan altijd innerlijke beelden daar dient zich, als vanzelf, een hoofdkleur aan. Kleur is de opening naar de ziel en het belangrijkste in mijn werk.

Het onderwerp wordt ondergeschikt aan de kleur. Deze kleur bepaalt de stemming van het schilderij. De kleur blijft dus het belangrijkste in het werk, vaak gecombineerd met één of twee andere kleuren.

Tevens tovert de kleur een nieuwe wereld; een ontmoeting. Iedere ontmoeting kan verrassende gevolgen hebben.

De afgelopen jaren ontdekte ik dat processen mij inspireren. Bij het bestuderen van een onderwerp valt me steeds meer op dat een schilderij één moment uit een proces weergeeft. Omdat beter te kunnen weergeven schilder ik de laatste jaren reeksen van schilderijen.

Er is geen stilstand maar steeds een oplichten van een fase in het proces. In de serie van de labyrinten, werd het doolhof als onderwerp voor het leven heen genomen. In de kathedralen en op de eilanden Gotland en Sardinië gevonden labyrinten, stonden hierbij als voorbeeld. Het getal zeven ging hier een rol spelen.

In mei, juni en juli heb ik in Zweden processen willen vastleggen, hierbij ontstonden de "Weerdoeken"; buiten geschilderde fragmenten van de seizoenen.

Het proces is inmiddels het belangrijkste onderdeel van mijn kunst geworden. In oktober 1999 werd er tijdens het optreden van het Goois Theaterkoor een viertal schilderijen op het toneel gemaakt als onderdeel van verschillende kunstdisciplines bij elkaar. Tevens was dit het zichtbaar maken van het schilderen zelf als proces.

Vanaf 2000 heb ik de werkgroep voor de Rechten van de Mens in het leven geroepen, K/U/VRM. Drie jaar lang is dit een zeer werkzame kunstzinnige-studie-werkgroep geweest met vele projecten in binnen- en buitenland.

Lily Keijzer, februari 2020


Kunstenaar voor De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens


Wat is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) ?


Hoeveel mensen weten van het bestaan van deze UVRM?

Onderzoekers hebben vastgesteld: slechts 10 % van de gehele wereldbevolking !


en van dit tiende deel weet nauwelijks iemand:

     -     dat ze vervat zijn in 30 artikelen


     -    dat ze in 1948 zijn opgesteld


     -     dat ze pas in 1968 door alle partijen ondertekend zijn


     -    dat ze ondanks die ondertekening zelfs geen juridisch bindende status hebben


     -    en wát deze UVRM precies inhoudt.Initiatief:

Dit was reden genoeg voor mij (die tot die 90 % behoorde) om via mijn kunstenaarschap aandacht te gaan besteden aan deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en er meer bekendheid aan te geven.

De geëngageerde artistieke aanpak ontleende ik aan een ander jong initiatief:

    In Berlijn was sinds 1998 - het jaar waarin “gevierd” werd dat het 50 jaar geleden is, dat de Universele Verklaring werd

    opgesteld - een groep kunstenaars met dit idee van kunstzinnige betrokkenheid bezig.

    Een 2e groep was inmiddels ontstaan in Freiburg, terwijl er ook een initiatiefgroep is in Leipzig.


Werkgroep Kunstenaar voor de UVRM (K/UVRM):

Ik had in september 1999 een werkgroep gevormd bestaande uit een twaalftal mensen van uiteenlopende leeftijd en uit diverse werksferen van het maatschappelijk leven, om ons gezamenlijk bezig te houden met dit onderwerp:

          -    bestudering van de inhoud van de UVRM;


          -    vergelijking ervan met actuele gebeurtenissen;


          -    poging daaraan op kunstzinnige wijze uiting te geven;


          -    zoektocht naar wegen om dit ook in het openbaar bekend te maken;


          -    niet alleen appelleren aan begrip, maar tevens aan een dieper gevoel ervoor;


          -    trachten steeds meer mensen te interesseren voor onze manier van betrokkenheid met de grote wereldproblemen;


          -    bovendien zou uit onze studie kunnen blijken dat een aantal artikelen van de UVRM aan renovatie toe zijn, omdat die


          -    geschreven zijn vanuit een inmiddels verouderde visie op de maatschappij;


          -    de Duitse groep heeft inmiddels een herschreven (Duitse) versie van de UVRM gereed.Uitgangspunten:

Bij dit alles wil ik (K/UVRM) mij laten inspireren door de begrippen Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

De wortels van deze woorden, die direct doen denken aan de Franse revolutie van 1792, stammen zelfs al uit de 2e eeuw (n. Chr.) toen ze geïntroduceerd werden door Mani.

Wij trachten in onze kunstuitingen (beeldhouwen, schilderen, muziek, dans, boetseren, woordkunst) deze begrippen als inspiratie te laten doorwerken.


Belangstelling:

Mocht je je aangesproken voelen door mijn wijze van betrokkenheid en manier van werken, dan kun je nadere informatie inwinnen bij:


Lily Keijzer,

Utrechtseweg 34E

1213 TV Hilversum

035-7739077

ewkeijzer@outlook.comLily Keijzer, Hilversum februari 2021

Webmaster: Herman